Tra Cứu Nhượng Quyền FnB

Logo Tên thương hiệu Phí nhượng quyền (triệu đồng) Đầu tư ban đầu dự kiến (triệu đồng) Quy mô cửa hàng ở Việt Nam
Trà Sữa CaChi Tea 80 80 11 Chi nhánh
Cà Phê VIVA STAR COFFEE 286 1500 150 Chi nhánh
Cà phê E-COFFEE Việt Nam 20 120 25 Chi nhánh
Trà Chanh T-more 120 270 180 Chi nhánh
Cà phê Trung Nguyên E-Coffee 0 65 300 Chi nhánh
Gà rán Otoké Chicken 2 triệu đồng/m2 2500 13 Chi nhánh
Trà sữa Bleu by R&B 200 750 3 Chi nhánh
Cà phê Effoc Coffee 150 500 17 Chi nhánh