Dạo gần đây mình thấy rất nhiều bài viết về NHƯỢNG QUYỀN, ai cũng lo “nhượng quyền phải ký kết phức tạp”, “nhượng quyền được lúc đầu, về sau buôn bán k được họ chẳng care”, “phí nhượng quyền tăng lên hàng năm và có khi hàng tháng”… gièm pha cũng nhiều, khen chê cũng nhiều cơ mà mình xin phép nêu lên ý kiến cá nhân, các thớt thấy không “vừa mắt lọt tai” thì chém nhẹ tay và thảo luận trong tình thương mến thương nhé.

Nhượng quyền CÓ LỢI không? Trả lời luôn là CÓ – có ở trường hợp muốn kinh doanh mà chẳng có gì ngoài VỐN:
 • KIẾN THỨC và KINH NGHIỆM về ngành bạn chuẩn bị kinh doanh chỉ đạt trình độ vỡ lòng.
 • MỐI QUAN HỆ trong ngành không có, không biết nhờ cậy ai tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm
 • Ý TƯỞNG và KẾ HOẠCH để sinh, chăm sóc và nuôi lớn đứa con của mình không biết làm sao.
 • CON NGƯỜI để quản lý, để vận hành, để training, để giúp bạn vạch ra kế hoạch phát triển vẫn còn trống chỗ.

Vậy, chỉ có TIỀN thì LÀM LỚN LÀM SAO? Nhượng quyền sẽ là bên giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Mặt khác, Nhượng quyền CÓ RỦI RO không? CÓ! Cực rủi ro luôn. Thật ra mình thấy rủi ro trong NHƯỢNG QUYỀN nó đến cả 2 phía:

 • NHÀ NHƯỢNG QUYỀN không có TÂM
 • Và CHỦ ĐẦU TƯ không có TẦM

Các hình thức nhượng quyền tại Việt Nam

Có rất nhiều hình thức nhượng quyền, khi suy nghĩ đến phương án này bạn cần “biết biết” một chút để cầm cán chứ không phải cầm lưỡi:

1. Nhượng quyền toàn diện:

NHÀ NHƯỢNG QUYỀN CHO:
 • Hệ thống
 • Bí quyết công nghệ sản xuất/kinh doanh
 • Hệ thống thương hiệu
 • Sản phẩm/dịch vụ.
CHỦ ĐẦU TƯ CHỊU:
 • Phí nhượng quyền ban đầu (up-front fee)
 • Phí hoạt động (royalty fee) => một số nhà nhượng quyền không có TÂM sẽ tăng phí này một cách “vô lý” vì vậy khi làm hợp đồng kí kết cần thật rõ ràng.

2) Nhượng quyền không toàn diện:

Đoạn này lại nhiều nhánh, thường thì chỉ nhượng quyền một trong những tài sản sau:
 • Nhượng quyền phân phối sản phẩm: chủ đầu tư độc quyền phân phối sản phẩm của Nhà Nhượng Quyền => Loại này Trung Nguyên hay làm nè.
 • Nhượng quyền công thức sản xuất và tiếp thị: cung cấp quyền kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động tổ chức, vận hành, tiếp thị cho bên mua nhượng quyền. Coca Cola là một thương hiệu điển hình đang áp dụng.
 • Cấp phép sử dụng thương hiệu: Thay vì nhượng quyền sản phẩm hay công thức, hình thức này nhượng quyền sử dụng thương hiệu, tên tuổi cho việc sản xuất các mặt hàng không chung ngạch, ví dụ Pepsi (đồ uống) cấp phép cho các hãng áo phông in logo của mình.

3) Nhượng quyền có tham gia quản lý:

NHÀ NHƯỢNG QUYỀN CHO:

 • Người quản lý
 • Bộ phận điều hành doanh nghiệp
=> Điều này sẽ giúp Chủ đầu tư không phải lo về việc vận hành doanh nghiệp, giúp Nhà Nhượng Quyền đảm bảo vệ chất lượng, dịch vụ của thương hiệu.
CHỦ ĐẦU TƯ CHỊU: đoạn này chắc bạn hiểu, bạn sẽ giống một ông vua bù nhìn, có tiền nhưng không có quyền.

Tra cứu nhượng quyền FnB Community

Chuyên trang tra cứu thông tin nhượng quyền minh bạch và chi tiết, chỉ có tại FnB Community. Cùng xem qua những thương hiệu nhượng quyền đã và đang hợp tác cùng Cộng Đồng FnB ngay tại đây.