Home Authors Posts by Hoang Tung

Hoang Tung

2 POSTS COMMENTS
Founder PizzaHome & Co-Founder TranhMopi. Kinh nghiệm 10 năm trực tiếp mở nhà hàng và làm marketing trong lĩnh vực F&B. Có kiến thức chuyên sâu về marketing chiến lược, digital marketing và nhượng quyền trong lĩnh vực F&B.